cultum-logoblack
CULTUM CLINIC

säkerhet

cultum clinic

lagen

Den 1 juli 2021 infördes en ny lag som innebär att IVO (inspektionen för vård och omsorg) får tillsyn över alla verksamheter som erbjuder estetisk kirurgi- och estetiska injektionsbehandlingar. De som bedriver sådana verksamheter ska göra en anmälan till IVO:s vårdgivarregister och betala en årsavgift till IVO.

Verksamheten är också skyldig att ha patientförsäkring samt utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. Den nya lagen innebär även att det införs kompetenskrav för den som utför estetiska- och injektionsbehandlingar.

Endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar. Vidare innebär den nya lagen att verksamheter inom estetisk kirurgi- och estetiska injektionsbehandlingar är skyldiga att informera patienter om samtycke och betänketid, samt kontrollera att patienten som får behandlingen är över 18 år.
Vad innebär betänketiden som omnämns i den nya lagen?
För ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska betänketiden vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling ska minst två dagars betänketid ges. För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver ingen särskild betänketid lämnas förutom för den första behandlingen.

CULTUM CLINIC

våra åtgärder

Vilken information är vi skyldiga att ge den enskilde innan behandling?
Den som ska genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar ska informeras om följande:

1. Vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns.

2. Kostnader för den behandling som valts.

3. Det förväntade behandlingsförloppet och resultatet.

4. Vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten.

5. Eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd.

6. Kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen.

7. De substanser och läkemedel som används.

8. Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar.

9. Eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada samt att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret).

CERTIFIERING

FÖR EN TRYGGARE SKÖNHETSBRANSCH

Socialstyrelsen har haft skönhetsindustrin under lupp i flera år, och i väntan på skärpta regler och lagar samlades de största kommersiella aktörer och branschorganisationer 2014/2015, för att gemensamt initiera en fristående och oberoende certifieringsprocess för injektionsbehandlingar.

Det resulterade i Estetiska injektionsrådet. Målet var att öka konsumentskyddet/patientsäkerheten genom att hjälpa konsumenter att hitta kvalificerade behandlare samt att skapa en kvalitativ och trygg skönhetsbransch för alla. Glädjande är nu att från 1 juli 2021 kommer en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar att gälla! Det övergripande målet med den nya lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa. Lagen innebär flera förbättringar och tydligheter.

Bland annat blir det krav på vilken kompetens och utbildning som krävs för att få lov att utföra estetiska injektionsbehandlingar vilket resulterar i en trygg skönhetsbransch. Vi som injicerar på Cultum är givetvis medlemmar i Estetiska injektionsrådet för att ha hög kvalitet och kunskap att erbjuda dig som besöker oss. För att läsa mer om Estetiska Injektionsrådet klicka på länken nedan: https://www.estetiskainjektionsradet.se