cultum-logoblack
CULTUM CLINIC

Tandgnissling

CULTUM CLINIC

Tandgnissling

Spända käkar som skadar tänderna och ger huvudvärk är inte ovanligt i den stressade
tillvaro vi lever i idag. När man får en muskelavslappnande injektion i käkens muskler lindrar det symptom
som tandgnissling, även kallad bruxism. Injektionens effekt gör att tuggmuskeln (masseter)
som förbinder nedre käkbenet och kindbenet slappnar av och på så sätt minskar spänningar,
tryck och ger en avsmalnad look i mellanansiktet. Liksom andra muskler, så är det så att
spänner man käkarna mycket kan man få en större muskulatur som i sin tur kan ge bredare
utseende i nedre del av ansiktet.

CULTUM CLINIC

Hur går processen till?

Vi börjar med en konsultation där vi tillsammans lägger upp en individanpassad behandlingsplan. Konsultationen sker antingen online eller på plats beroende på vad som passar dig bäst. Efter din konsultation behöver det gå 48 timmar innan du kan boka tid för behandling enligt den nya lagen som trädde i kraft juli 2021.
CULTUM CLINIC

Vad bör jag undvika efter min injektion?

– Ansträngande fysisk aktivitet 48 timmar efter behandlingen
– Bastubad 48 timmar efter behandlingen
– Massage eller stimulering i behandlat område 48 timmar efter behandlingen
– Make up direkt efter behandling
– Ligga ned (ca 3-4 timmar efter behandling)

När får jag effekt av tandgnissling-behandlingen?

Muskelavslappnande injektioner ger inte omedelbar effekt utan det tar mellan 2-8 dagar ibland upp till 10
dagar. Cultum kunder är alltid välkomna för återbesök och eventuell kostnadsfri touch up

CULTUM CLINIC

Vad kan man få för biverkningar av injektionen för att motverka tandgnissling?

Muskelavslappnande injektion i just detta område kan ge svullnad, blåmärken eller rodnad men detta är
övergående såklart. Följer man CULTUMs råd om eftervård så minimeras risken för andra
komplikationer.

CULTUM CLINIC

DIGITAL KONSULTATION

Är du osäker på om en behandling passar dig eller har du några frågor kring behandlingen? Boka en digital konsultation så hjälper vår erfarna injektionsspecialist att göra en komplett analys på dig och skräddarsy en personlig behandlingsplan.

En digital konsultation är kostnadsfri.